Годишен план за јавни набавки за 2021 година Печати
Годишен план за јавни набавки за 2021 година