Завршна сметка 2019 Печати

Преглед на завршната сметка на ЈЗУ Здравствен Дом "Академ. проф. Д-р Димитар Арсов" Крива Паланка за 2019 година.

Завршна сметка можете да ја најдете тука