Завршна сметка 2018 Печати

Преглед на завршната сметка на ЈЗУ Здравствен Дом "Академ. проф. Д-р Димитар Арсов" Крива Паланка за 2018 година.

Завршна сметка можете да ја најдете тука