Оддели Печати

 

АМБУЛАНТСКИ ОДДЕЛИ

 

1. АМБУЛАНТА ЗА ОПШТА ХИРУРГИЈА

2. АМБУЛАНТА ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ БР. 1

3. АМБУЛАНТА ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ БР. 2

4. АМБУЛАНТА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

5. АМБУЛАНТА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

6. АМБУЛАНТА ЗА ШКОЛСКА МЕДИЦИНА

7. КАБИНЕТ ЗА РЕНТГЕН И ЕХО ДИЈАГНОСТИКА

8. КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

9. КАБИНЕТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА

10. ЛАБОРАТОРИЈА

 

БОЛНИЧКИ ОДДЕЛИ

 

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТА ХИРУРГИЈА

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ

3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕРВНИ БОЛЕСТИ

 

ЦЕНТАР ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗА