ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕРВНИ БОЛЕСТИ Печати

 

Одделение за нервно-психијатриски заболувања е под раководство на Др. Чедомир Тошевски, специјалист невропсихијатар

 

КТ на глава