КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА Печати

 

Кабинетот за физикална медицина е под раководство на Др. Радмила Манојловска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација

Правилната рехабилитација е услов за подобрување на квалитетот на животот на пациентот
Физикална терапија е пратечки елемент на другите медицински третмани и лекувања
 
Не заборавајте дека индикација за физикална терапија може да утврди само лекар специјалист