АМБУЛАНТА ЗА ОПШТА ХИРУРГИЈА Печати

 

Амбулантата за општа хирургија  во Здравствениот дом - Крива Паланка е под раководство на двајца хирурзи, д-р Грозде Спасовски и д-р Бранко Стаменковски.

 д-р Грозде Спасовски     д-р Бранко Стаменковски
Хируршкото перо во нашата амбуланта го ракуваат најискусните хирурзи во регионот  
Добро завршената интервенција е наше секојдневие  

Амбулантскиот дел овозможува еднодневно лекување, а по потреба пациентот може да биде упатен и на хируршкото одделение