АМБУЛАНТА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА Печати

 

Амбулантата за дерматовенерологија е под раководство на Др. Драга Стоиловска, специјалист дерматовенеролог

Дијагностицирањето и лекувањето на кожните болести во нашата амбуланта се изведува врз основа на најновите научни сознанија и препорачани терапии

candida_albicans

pityriasis_rosea

herpes simplex virus