КАБИНЕТ ЗА РЕНТГЕН И ЕХО ДИЈАГНОСТИКА Печати

 

Рентген и ехо дијагностиката во ЈЗУ Здравствен дом - Крива Паланка е под раководство на д-р Милка Х.

Долгогодишното искуство во областа и врвниот тим кој таа го води допринесуваат дијагностиката да биде навремена и квалитена со што на пациентите секогаш им е пружена вистинската терапија.

 
д-р Милка

РТГ апарат за нативни слики

 РТГ апарат за нативни слики

 Апарат за ултразвучна дијагностика

 Апарат за ултразвучна дијагностика

 РТГ апарат за скопија на дигестивен систем

 РТГ апарат за скопија на дигестивен систем
 

РТГ апарат за снимање на заби

 РТГ апарат за снимање на заби