Опремување и уредување Печати
Руинираните дворни површини се ОЗЕЛЕНЕТИ со што се создадоа  пријатни услови за престој, одмор и рехабилитација на пациентите. Нашите пациенти треба да чуствуваат пријатно и сигурно во секој дел од нашата институција бидејќи ние мислиме на нив. Озеленување
Нашата институција е опремена со ново теренско возило. Мобилноста е значаен фактор во случај на активности на терен во нашите краеви кои се планински, а често и тешко проодни.  Ново теренско возило
Објектот во автопаркот е саниран со замена на кровот, спроведување на топловодно греење, водоводна и одводна инсталација. Со тоа се создадоа услови за подигање на нивото на одржување на возниот парк со свои сили.  Заменет кров на објект во автопарк