Calendar Четврток, Февруари 02, 2023
Дома Контакти Јанка Јовановска
Јанка Јовановска
биолог во лабораторија

Адреса:
ул. Маршал Тито бб.
ЈЗУ Здравствен дом
Крива Паланка
1330
Македонија

телефон: ++ 389 (0) 31 475 775
Факс: ++ 389 (0) 31 375 039
Број на мобилен телефон: ++ 389 (0) 72 224 408