ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТА ХИРУРГИЈА Печати

 

Одделението за општа хирургија  во Здравствениот дом - Крива Паланка е под раководство на двајца хирурзи, д-р Грозде Спасовски и д-р Бранко Стаменковски. Долгогодишното искуството во оваа област и врвните резултати се поткрепени и со највисоки признанија од лекарската комора (Види статии).Одделот во секое време е спремен да одговори во сите ситуации, а испомошта која ја дава овој оддел и надвор од нашата установа (на терен) е добро позната на секој жител на Кривопаланечко. 

 д-р Грозде Спасовски     д-р Бранко Стаменковски

Оперативна сала

 Оперативна сала

Одделение за општа хирургија

 Одделение за општа хирургија
Хируршка интервенција