АМБУЛАНТА ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ Печати

 

  Амбулантата за интерни болести е под раководство на Др. Снежана Јанковска, специјалист интернист и Др. Сретимир Николовски, специјалист интернист 
  ЕКГ Дијаграм 

НОВО

Холтер за крвен притисок

 (АБП мониторинг)

АБП мониторинг е континуирано следење на крвниот притисок во тек на 24 часа, додека ги извршувате вашите секојдневни активности. Со него се откриваат варијации во вредностите на крвниот притисок и се дијагностицира хипертензивната болест. Тој помага препишаната терапија да се дозира според дневниот ритам и да се постигне ефикасно лекување на високиот крвен притисок, кој ако не е соодветно третиран доведува до срцеви или мозочни инфаркти, заболувања на бубрезите итн.

 

 

Упатство за пациенти - Oтвори
(Потребен е инсталиран Adobe Acrobat Reader)

Упатство за пациенти - Сними