Calendar Четврток, Јануари 27, 2022

Линкови


Министерство за Здравство

Фонд за здравствено осигурување на РМ

Републички Завод за Здравствена Заштита


Општина Крива Паланка

Адресар на здравствени установи во РМ

Црвен крст на РМ

Дигитална библиотека - Детско Здравје

Проект за контрола на туберколозата

Здружение на приватни лекари на РМ

Дома Проекти Градежно уредување
Градежни работи PDF Печати Е-пошта

ЈЗУ Здравствен дом - Крива Паланка инвестира во создавање на подобри услови со крајна цел подигнување на квалитетот на услугите за пациентите.             

Во тек е уредување на катот од новата зграда на ЈЗУ Здравствен дом во кој е предвидено да се премести управниот дел и административните служби, со што ќе се ослободат простории во болничкиот и амбулантскиот дел и ќе се подобрат условите за работа со пациентите.

Изградба на преградни ѕидови 

 Изградба на степенишен дел до катот на новиот административен дел на ЈЗУ

 
 Монтажа на прозорци на кат во административен дел на ЈЗУ 
 Поставување на електрична инсталација на кат во новиот административен дел на ЈЗУ 
 Поправка на дворот на ЈЗУ Здравствен дом, со што им се овозможува полесен пристап на тешко болните пациенти кон Центарот за Хемодијализа и кон болничкиот дел на ЈЗУ 
 Изградба на потпорни ѕидови и ограда на ЈЗУ Здравствен Дом 
 Изградба на потпорни ѕидови и ограда на ЈЗУ Здравствен Дом